Personvern

BOOTSTRAP MEDIA LTD er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som du registrerer om deg selv på FinnEnHundepasser.no. BOOTSTRAP MEDIA LTD vil behandle personopplysningene for administrasjon og oppfølging av dine søk. Skal informasjonen brukes til annet, må dette også angis.

Du kan kreve innsyn i den informasjon som er registrert om deg, og kreve informasjonen oppdatert, rettet og slettet. Du kan henvende deg til behandlingsansvarlig – BOOTSTRAP MEDIA LTD, organisasjonsnummer 916 135 386, support@finnenhundepasser.no.

BOOTSTRAP MEDIA LTD vil utlevere personopplysninger om deg til medlemmene på FinnEnHundepasser.no og/eller sende personopplysninger utenlands kun i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle avtale med deg eller for å kunne tilby deg de produkter og tjenester du til enhver tid etterspør. BOOTSTRAP MEDIA LTD forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om deg og/eller din bruk av produkter og tjenester så langt det ansees nødvendig i forbindelse med rettslige prosesser og/eller etterkomme anmodning fra offentlige myndigheter. For øvrig vil BOOTSTRAP MEDIA LTD ikke utlevere personopplysninger.

BOOTSTRAP MEDIA LTD benytter informasjonskapsler, såkalte ”cookies” for å gjøre FinnEnHundepasser.no mer brukervennlig. En informasjonskapsel er en liten datafil som identifiserer deg som en unik bruker og gjør din brukeropplevelse raskere og mer effektiv. FinnEnHundepasser.no gir ikke videre slik informasjon til tredjepart. Merk at du kan angi at webleseren skal avvise alle informasjonskapsler eller vise når en informasjonskapsel sendes, men det kan da forekomme at visse tjenester ikke er tilgjengelige.

BOOTSTRAP MEDIA LTD har ikke kontroll over praksis for personvern på medlemmers, annonsørers og andre tredjeparters nettsteder og oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.