Barn, hund og dempende signaler, del 2

Hund og barn

Stadig leser jeg om hunder som har bitt barn. Hver gang jeg hører slike nyheter, tenker jeg: Hva var det menneskene gjorde for at hunden måtte gå i forsvar? Hvor mange avstandsøkende signaler ga hunden på forhånd? En ting er sikkert; hunden har gitt signaler - de har bare ikke blitt forstått og respektert.

Mange ulykker med hunder kunne vært avverget med den mest grunnleggende forståelsen for hundens signaler. Om vi påtar oss ansvaret for en hund, påtar vi oss også ansvaret med å forstå hunden vår.

Når vi har barn og hund sammen, er det de voksne sitt ansvar å ta vekk barnet fra en hund som viser tegn på ubehag. Det er vårt ansvar å lære våre barn om hvordan de skal oppføre seg rundt hunder – istedenfor å kreve av hunden at den skal tåle alt vi ber om.

Jeg går så langt som å si at dette burde blitt lært på skolen. Hvorfor? Fordi man alltid vil ha en viss kontakt med hunder gjennom livet, selv om man ikke eier en hund selv. Hunder er, og vil alltid være en del av samfunnet.

Dempende signaler i trening

Som hundetrener er kunnskapen om hundens språk det viktigste verktøyet jeg har. Jeg som har trent på begge ender av skalaen ser veldig tydelig hvor mye mer effektivt jeg kan hjelpe både hund og hundeeier etter at jeg satte meg inn i dempende signaler.

Det var utdannelsen hos Turid Rugaas som gjorde at alt falt på plass for meg med hundetrening.
Jeg har stor respekt for hennes kunnskap om emnet, og jeg vil derfor anbefale deg å lese hennes bok: "På talefot med hunden". Her vil du lære om dempende signaler, hva du skal se etter og få flotte eksempler på hvordan de virker.

Jeg har god nytte av dempende signaler uansett hva jeg trener hunden i; enten det er lydighet, spor eller små triks. Men det er i trening med atferdsproblematikk jeg har mest utbytte av dette.

Når man observerer hunden, kan man se hvor problemet ligger. Hvis hunden er redd vil man kunne finne ut:

  • Hva hunden er redd for
  • Hvor frykt-terskelen ligger
  • Hvor fort frem man kan gå
  • Hva som hjelper hunden til å overvinne frykten

Det blir lettere å oppnå suksess med hunden når man hele tiden kan følge med på hva den føler. Om du setter deg inn i hundens språk vil du kunne forstå hunden din bedre, avverge negative situasjoner og kommunisere mye bedre med den.

Hvordan lære dempende signaler

Det aller viktigste ved å lære seg dempende signaler er observasjon. Når jeg først fikk innblikk i hundenes "virkelige verden" ble jeg bitt av basillen og ville lære mer. Jeg har nærmest blitt avhengig av å observere hunder, og på den måten har jeg lært utrolig mye.

Bare ved å sitte på en benk i byen kan man lære mye av å se hunder gå forbi. Men det mest spennende er å observere treninger og konkurranser hvor det befinner seg mange hunder. Jeg går også mye på tur med andre hundeeiere og observerer hvordan hundene våre forholder seg til hverandre. Dette er den aller beste måten å lære dempende signaler på.


Hilsen,
Wenche Strømnes, hundetrener

Hei, liker du artikkelen? Del den med dine venner: